سطوح کودکان

 

آشنایی با بخش انگلیسی

کودکان

کانون زبان ایران

گروه کودکان کانون زبان ایران در سال ۱۳۸۳ با هدف آموزش زبان انگلیسی به زبان آموزان کودک تاسیس شد و در سال ۱۳۸۴ در راستای توسعه کمی و کیفی ، فعالیتهای خود را گسترش داد. بخش کودکان شامل مقطع پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی است.

 

a (2)