کودکان

۱شرایط رزرو در گروه کودک چگونه است؟

به علت استقبال بیش از حد خانواده‌ها و زبان آموزان از سیستم کانون زبان ایران و همچنین محدود بودن ظرفیت پذیرش، قبل از ثبت نام باید رزرو صورت گیرد.
جهت رزو، شرایط زیر الزامی است:

اتمام مقطع اول دبستان و حداکثر پیش از پایان مقطع چهارم ابتدایی

به همراه داشتن اصل شناسنامه و یک برگ کپی از شناسنامه

۲ مراحل ثبت نام در گروه کودکان به چه ترتیب می باشد؟

پرداخت  هزینه ورودی طبق اعلام مرکز آموزشی.

واریز شهریه مصوب کانون زبان ایرانبه صورت اینترنتی طبق راهنمایی مرکز آموزشی

مراجعه اینترنتی جهت تعیین روز و ساعت کلاسی بر اساس تاریخ‌های اعلام شده از سوی        مرکز آموزشی

۳شرایط تعیین سطح چگونه است؟

پس از ثبت نام، درصورت درخواست زبان آموز و عدم تمایل به آغاز آموزش از ابتدا، جهت              مشخص شدن سطح آموزشی، امتحان تعیین سطح به صورت شفاهی به عمل می‌آید.
زمان برگزاری این آزمون توسط مرکز آموزشی به اطلاع زبان آموزان خواهد رسید.

۴مدت دوره و تعداد جلسات کلاس های کودکان به چه ترتیب
می باشد؟

یک ترم آموزشی شامل۲۰جلسه آموزشی و یک جلسه ملاقات با والدین بوده و زمان هر جلسه ۹۰ دقیقه می باشد.

جلسه ملاقات با والدین در جلسه یازدهم هر ترم با حضور مربی و والدین و بدون حضور زبان آموزان برگزار می شود.

۵.دوره آموزش کودکان چند ترم می باشد؟

 

دوره آموزش کودکان شامل ۱۴ ترم بوده و از ۴ مقطع به شرح زیر تشکیل شده است:

Capture

۶.مدت دوره و تعداد جلسات کلاس های کودکان چگونه است ؟

یک ترم آموزشی شامل۲۰جلسه آموزشی و یک جلسه ملاقات با والدین بوده و زمان هر جلسه ۹۰ دقیقه می باشد

جلسه ملاقات با والدین در جلسه یازدهم هر ترم با حضور مربی و والدین و بدون حضور زبان آموزان برگزار می شود.

کلاس ها دو روز در هفته به ترتیب شنبه / چهارشنبه، یا یکشنبه / سه شنبه و یا دوشنبه / پنجشنبه تشکیل می گردد.

۷.  شرایط انتقال از گروه کودکان به گروه نوجوانان به چه صورت می باشد؟

اتمام مقطع چهارم ابتدایی.

تکمیل فرم مخصوص انتقال به گروه نوجوانان و تحویل آن به مرکز آموزشی محل تحصیل زبان آموز.

شرکت در امتحان تعیین سطح شفاهی.