نوجوانان

۱.شرایط رزرو به چه ترتیب می باشد؟

 

به علت استقبال بیش از حد خانواده ها و زبان آموزان از سیستم کانون زبان ایران و همچنین محدود بودن ظرفیت پذیرش، قبل از ثبت نام باید رزرو صورت گیرد. جهت رزرو داشتن شرایط زیر الزامی است.

اتمام مقطع چهارم دبستان

به همراه داشتن اصل شناسنامه

۲.شرایط ثبت نام چگونه است؟

_ پیش ثبت نام یا رزرو

_ مراجعه و پرداخت حضوری مبلغ تعیین سطح در زمان اعلام شده از طرف مرکز آموزشی

_ تعیین سطح بنا به تاریخ اعلام شده از طرف مرکز آموزشی

_ پرداخت شهریه به صورت اینترنتی در تاریخ اعلام شده از سوی مرکز آموزشی

_انتخاب روز و ساعت کلاس به صورت اینترنتی در تاریخ اعلام شده از سوی مرکز آموزشی

۳. تعیین سطح به چه صورت می باشد؟

 

پس از ثبت نام، جهت مشخص شدن سطح آموزشی زبان آموز، امتحان تعیین سطح به عمل می آید.زبان آموزان باید به دو صورت کتبی و شفاهی در امتحان تعیین سطح شرکت نمایند. زمان برگزاری این آزمون توسط مرکز آموزشی به اطلاع زبان آموزان خواهد رسید.

۴.دوره آموزش نوجوانان چند ترم می باشد؟

سطوح آموزشی بخش نوجوانان در کانون زبان ایران به شرح زیر می باشد:

Capture1

۵.مدت دوره و تعداد جلسات آموزشی به چه ترتیب می باشد؟

یک ترم آموزشی شامل ۲۰ جلسه آموزشی و یک جلسه امتحان پایان ترم که زمان هر جلسه ۹۰ دقیقه می باشد.

کلاس ها دو روز در هفته به ترتیب شنبه – چهارشنبه، یا یکشنبه- سه شنبه و یا دوشنبه – پنجشنبه تشکیل می گردد.

۶ .شرایط انتقال به گروه بزرگسالان به چه نحو می باشد؟

اتمام مقطع دوم راهنمایی.

تکمیل فرم مخصوص انتقال به گروه بزرگسالان و تحویل آن به مرکز آموزشی محل تحصیل            زبان آموز.

شرکت در امتحان تعیین سطح شفاهی و یا تعیین سطح برابر جدول انتقال که توسط مرکز           مقصد اعلام می گردد.

لازم به ذکر است، در صورت تکمیل بودن ظرفیت مراکز بزرگسالان، احتمال وقفه اجباری وجود دارد.