پرداخت و ثبت نام اینترنتی زمستان 98

– زبان آموزانی که پس از پرداخت اینترنتی شهریه موفق به ثبت نام اینترنتی در تاریخ های اعلام شده نشوند می توانند روز یکشنبه  1/10/98 از ساعت 14  الی 18 به مرکز آموزشی مراجعه نمایند. 

– زبان آموزان توجه بفرمایند که حتماً تا تاریخ 98/10/02نسبت به خریداینترنتی کتاب خود در سامانه اقدام نمایند.

تلفن مرکز:77607058