جلسه اولیاء ترم زمستان ۹۴

index

جلسه اولیاء ترم زمستان به شرح زیر می باشد :

کلاسهای روز های شنبه -چهارشنبه روز جلسه چهارشنبه ۷ بهمن ماه

کلاسهای روزهای دوشنبه – پنج شنبه روز جلسه پنج شنبه ۸ بهمن ماه

کلاسهای روزهای یکشنبه – سه شنبه روز جلسه یکشنبه ۱۱ بهمن ماه

برگزار می گردد.

 

ساعتهای جلسه:

کلاسهای ساعت ۲ تا ۳/۳۰  ساعت جلسه ۲ تا ۳

کلاسهای ساعت ۴ تا   ۵/۳۰ ساعت جلسه ۳/۱۵ تا۴/۱۵

کلاسهای ساعت ۵/۴۵ تا ۷/۱۵  ساعت جلسه ۴/۳۰ تا ۵/۳۰

ساعت جلسه روز پنج شنبه

کلاسهای ساعت ۸ تا ۹/۳۰ ساعت جلسه ۸ تا۹

کلاسهای ساعت ۹/۴۵ تا ۱۱/۱۵ ساعت جلسه ۹/۱۵ تا ۱۰/۱۵

کلاسهای ساعت ۱۱/۳۰ تا ۱۳ ساعت جلسه ۱۰/۳۰ تا ۱۱/۳۰

می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.