با عنایت به برگزاری بیست و یکمین جشنواره بین المللی قصه گویی ازتاریخ 97/9/26 لغایت 97/9/29 و با توجه به حضور قصه گویان حوزه بین الملل از کشورهای مختلف از جمله  فرانسه، اسپانیا، ترکیه، کره و دانمارک و …. و اجرای قصه ها با زبان ها و گویش های ملل،از زبان آموزان کانون زبان دعوت به عمل می آید در این جشنواره شرکت نمایند .

آدرس:میدان ولیعصر،بلوارکشاورز،خ حجاب-روبروی سازمان آب کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان-