شیوه نامه خرید کتب آموزشی و کمک آموزشی ترم بهار 97

 

شیوه نامه خرید کتب آموزشی و کمک آموزشی ترم بهار 97

لطفاً قبل از خرید کتب در سامانه زبان آموزان به موارد زیر توجه فرمایید:

بعد از ثبت درخواست خرید کتب از طریق سامانه حتماً باید پرینت تاییدیه گرفته شود و به همراه کارت شناسایی معتبر ارائه گردد.

 

روز شروع و پایان ترم زمستان96

 

روز كلاس

 

شروع ترم

 

پايان ترم

 

 

شنبه – چهارشنبه

 

 

شنبه

96/10/02

 

چهارشنبه

96/12/16

 

يكشنبه – سه شنبه

 

 

یکشنبه

96/10/03

 

سه شنبه

96/12/15

 

دوشنبه – پنجشنبه

 

 

دوشنبه

96/10/04

 

دوشنبه

96/12/14