اطلاعیه پرداخت اینترنتی شهریه زمستان۹۵

رعایت نکات ذیل جهت پرداخت صحیح و بدون اشکال از جانب زبان آموزان گرامی الزامی می باشد و مراکز موارد زیر را قبل از شروع زمان پرداخت اینترنتی اطلاع رسانی نمایند :

بازه زمانی اول: از ۱۰ صبح روز دوشنبه ۹۵/۰۹/۰۱ لغایت ساعت ۸ صبح روزشنبه ۹۵/۰۹/۱۳

زبان آموزان جهت پرداخت اینترنتی می توانند با مراجعه به سایت www.ilireg.ir در این زمان برای پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.

زبان آموزانی که در بازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه اقدام ننمایند، امکان ثبت نام حفظ روز و ساعت را از دست خواهند داد و می بایست در زمان ثبت نام تغییر روز و ساعت جهت ثبت نام به سایت مراجعه نمایند.۱۴

تقویم ترمی شروع و پایان ترم پاییز ۹۵

۲۵

۲۲

                                                         زبان آموزان عزیز

                                یسنا عزیزی،  نازنین محمدی و نیکا نوروز زاده

                        قبولی شما در آزمون DELF prim A1 تبریک عرض نموده و            

                               برایتان موفقیت های روز افزون را آرزومندیم.