اطلاعات مرکز

نام مسوول: نازنین یحیایی حقیقی

جنسیت پذیرش: برادران، خواهران

گروه سنی پذیرش*:  نوجوانان

زبان های آموزشی: انگلیسی، فرانسه

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۹:۳۰ پنجشنبه ها از ساعت۹صبح تا ۱۴

کد شهر: ۰۲۱

تلفن: ۲۲۲۸۳۳۴۳

فکس: ۲۲۸۲۳۹۸۴

نشانی: خیابان نیاوران، داخل پارک نیاوران

ایمیل: ni.tehran@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی (فرانسه)

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال ( پایان چهارم دبستان تا پایان هفتم) انگلیسی و فرانسه