اطلاعات مرکز

نام مسوول:

جنسیت پذیرش:

گروه سنی پذیرش*:

زبان های آموزشی:

ساعت کاری:

 

کد شهر: ۰۲۱

تلفن:

فکس:

نشانی:

ایمیل:


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال