بایگانی دسته: نام نویسی

اطلاعیه پرداخت شهریه ترم زمستان۱۳۹۴

اطلاعیه پرداخت شهریه ترم زمستان۱۳۹۴

بدینوسیله به اطلاع میرساند،پرداخت شهریه زبان آموزان جهت ترم زمستان از ۱۰صبح روز یکشنبه ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ آغاز و تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۵/۰۹/۱۳۹۴ ادامه خواهد داشت.
بازه زمانی دوم جهت پرداخت از ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۹۴/۰۹/۲۲ لغایت ساعت ۱۴ روز جمعه ۹۴/۱۰/۱۱ میباشد.
بدیهی است زبان آموزانی که در این بازه زمانی اقدام به پرداخت شهریه ننمایند ثبت نام حفظ روز و ساعت را از دست داده و باید با توجه به برنامه تغییر روز و ساعت اقدام به ثبت نام نمایند.
http://blogs.ili.ir/it/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87/