اطلاعات مرکز

نام مسوول: مصطفیاعتمادی نیا

جنسیت پذیش: برادران

گروه سنی پذیرش*: نوجوانان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت۱۳  تا ۲۰ – پنج شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۵

کد شهر: ۰۲۱

تلفن:  46090351

فکس:46090351

نشانی: بلوار فردوس غرب- خیابان سازمتن برنامه جنوبی- کوچه بیستم مرکز پلاک ۵

ایمیل: fe.tehran@ili.ir

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال