بازده زمانی دوم پرداخت اینترنتی شهریه تابستان 97

اطلاعیه پرداخت شهریه دربازه زمانی دوم”

با توجه به بسته شدن سایت پرداخت شهریه در بازه زمانی اول مجددا روز جمعه اول تیرماه ساعت 10صبح الی روزسه شنبه پنجم تیرماه ساعت 16بعد ازظهر سایت جهت پرداخت باز خواهد شد.(کسانی که دراین بازه پرداخت خودرانجام دهند  می بایست کلاس خودرا بصورت اینترنتی از 2تیرماه تا 5تیرماه با توجه به سطح خود وساعت ورود به سایتطبق جدول تغییرروز وساعت انتخاب نمایند)

اطلاعیه پرداخت اینترنتی شهریه تابستان 97

بسمه تعالی
شیوه نامه پرداخت اینترنتی شهریه از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب
ترم تابستان 1397
الف( موارد قابل توجه مراکزآموزشی :
– جهت رفاه حال زبان آموزان و والدین ایشان و به منظور وحدت رویه پرداخت اینترنتی شهریه در دو بازه زمانی انجام می پذیرد.
97/03/ 97 لغایت ساعت 16 روز یکشنبه 27 /03/ بازه زمانی اول: از ساعت 10 صبح روز شنبه 12
97/04/ 97 لغایت ساعت 16 روز سه شنبه 19 /04/ بازه زمانی دوم: از ساعت 10 صبح روز جمعه 01
– لطفا ترتیبی اتخاذ نمایید که زبان آموزان پرداخت شهریه را فقط به صورت اینترنتی انجام دهند و از دریافت فیش نقدی یا
خودداری نمایید. POS پرداخت از طریق دستگاههای
– با توجه به ترافیک بالای سایت در زمان امتحانات فاینال به زبان آموزان توصیه نمایید که حتما در بازه زمانی اول نسبت به پرداخت
شهریه خود اقدام نمایند.
– زبان آموزانی که در بازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه اقدام ننمایند، امکان ثبت نام حفظ روز و ساعت را از دست خواهند داد و
می بایست در زمان ثبت نام تغییر روز و ساعت جهت ثبت نام به سایت مراجعه نمایند.
بانک های ایرانی، ممکن است زبان آموزان در هنگام اتصال به درگاه پرداخت، با پیغام خطا مواجه شوند. https – به دلیل نقص فنی پروتکل
آموزش رفع این مشکل در انتهای شیوه نامه آورده شده است. لطفا به نحو مقتضی به زبان آموزان محترم اطلاع رسانی نمایید.
مشاهده www.ilireg.ir – مراکز می توانند پرداخت های اینترنتی شهریه را بصورت آنلاین در ستون مراکز آموزشی در وب سایت
فرمایند.)در صورت نداشتن نام کاربری و رمز عبور با واحد فناوری اطلاعات تماس حاصل فرمایید(
ب( موارد قابل توجه زبان آموزان :
رعایت نکات ذیل جهت پرداخت صحیح و بدون اشکال از جانب زبان آموزان گرامی الزامی می باشد و مراکز موارد زیر را قبل از شروع زمان پرداخت
اینترنتی اطلاع رسانی نمایند :
جهت رفاه حال زبان آموزان و والدین ایشان و به منظور وحدت رویه پرداخت اینترنتی شهریه در دو بازه زمانی انجام می پذیرد.
97/03/ 97 لغایت ساعت 16 روز یکشنبه 27 /03/ بازه زمانی اول: از ساعت 10 صبح روز شنبه 12
97/04/ 97 لغایت ساعت 16 روز سه شنبه 19 /04/ بازه زمانی دوم: از ساعت 10 صبح روز جمعه 01
در این زمان برای پرداخت شااهریه خود اقدام www.ilireg.ir زبان آموزان جهت پرداخت اینترنتی می توانند با مراجعه به سااایت
نمایند.
-1 با توجه به ترافیک بالای سایت در زمان امتحانات فاینال به زبان آموزان تو صیه می شود که حتما در بازه زمانی اول ن سبت به
پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.
-2 زبان آموزانی که در بازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه اقدام ننمایند، امکان ثبت نام حفظ روز و ساعت را از دست خواهند داد
و می بایست در زمان ثبت نام تغییر روز و ساعت جهت ثبت نام به سایت مراجعه نمایند.
-3 زبان آموزان انتقالی از کودکان به نوجوانان و از نوجوانان به بزرگسالان و همچنین زبان آموزان انتقال عادی می بایست
شهریه خود را پس از انتقال به مرکز مقصد و به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.
-4 پرداخت شهریه فقط به صورت اینترنتی و توسط درگاه ایمن بانک ملی ایران انجام می پذیرد.
-5 پرداخت اینترنتی برای تمام کارتهای بانکی 16 رقمی، که عضاو شاتاب می باشاند می.ار اسات. البته جهت ساهولت در امر پرداخت،
توصیه می گردد. CVV استفاده از کارتهای بانک ملی دارای رمز اینترنتی )رمز دوم( و کد 2
-6 پرداخت اینترنتی شهریه الزاماً به معنای ثبت نام در آن ترم نمی با شد و زبان آموزان باید در زمان تعیین شده برای ثبت نام به سایت
مراجعه نمایند .
و تاریخ انقضاء کارت خود را برای پرداخت هزینه ثبت نام در CVV -7 زبان آموزان می بای.ت حتما رمز دوم )رمز اینترنتی(، کد 2
یک CVV اختیار داشته باشند. در غیراینصورت لطفاً جهت دریافت اطلاعات به بانک صادر کننده کارت خود مراجعه فرمایند.)کد 2
عدد سه یا چهار رقمی است که ممکن است پشت یا روی کارت درج گردیده باشد (
-8 درصورت کاهش مبلغ از ح.اب زبان آموز و ب.تانکار نشدن ایشان در برنامه ثبت نام ، صورتح.اب زبان آموز ممهور به مهر بانک صادر
کننده را در بازه زمانی پرداخت اینترنتی شهریه بررسی و در صورتیکه مبلغ شهریه تا ساعت 24 آن روز به ح.اب ایشان م.ترد نشده
بود آن را برای مدیریت فناوری اطلاعات ارسال فرمایید .
-9 توجه داشته باشید که درصورت پرداخت به هر یک از طرق به زبان آموزان شهریه م.ترد نخواهد شد و زبان آموز در صاورت عدم ثبت
نام در آن ترم ، در سی.تم ب.تانکار می ماند و در ترم بعد می تواند از مبلغ ب.تانکاری خود برای ثبت نام استفاده نماید .
-10 رمز عبور زبان آموزان کد ملی آنها می باشد اما زبان آموزانی که در ورود به سی.تم با پیغام ” رمز عبور اشتباه می باشد ” مواجه می
شوند ، می توانند ازطریق لینک مشخص شده رمزعبور خود را مشاهده نمایند.
-11 زبان آموزان محترم حتی الامکان جهت جلوگیری از ایجاد مشکل در پیگیری مغایرت های پرداختی، جهت واریز شهریه به کافی نت
مراجعه

بازده دوم پرداخت اینترنتی بهار 97

اطلاعیه مرحله دوم واریز اینترنتی شهریه ترم بهار 97

 دیدگاه‌تان را بنویسید:
قابل توجه زبان آموزان محترم: 

 واریز اینترنتی شهریه در مرحله دوم از ساعت 12 روز جمعه مورخ 96/12/18 لغایت ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 96/12/24 فعال می باشد. 

آدرس سایت اینترنتی:www.ilireg.ir

پرداخت اینترنتی شهریه بهار 97

اطلاعیه پرداخت اینترنتی شهریه و ثبت نام بهار 97

قابل توجه زبان آموزان محترم :

به اطلاع می رساند زبان آموزانی که در صورت قبولی و چه در صورت مردودی مایل به ثبت نام در ترم آینده هستند می توانند شهریه ترم بهار خود را از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 96/12/2  لغایت ساعت 16 روز شنبه 96/12/12   با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ilireg.ir  پرداخت نموده و طبق مراحل زیر اقدام فرمایند.
مرحله اول :   درتاریخ 96/12/19 با مراجعه به وبلاگ مرکز جم از روز و ساعت کلاسها آگاهی یافته و اگر تا آن زمان شهریه خود را پرداخت ننموده هر چه زودتر از طریق اینترنت واریز نموده و سپس طبق تاریخهای اعلام شده در همان وبلاگ، برای ثبت نام اقدام فرمایید.
مرحله دوم : با ورود به سایت مربوطه گزینه پرداخت اینترنتی شهریه را کلیک نموده و سپس بعد از تایید شرایط و ضوابط پرداخت وارد پنل مخصوص به زبان آموز شده و با ثبت شماره زبان آموزی و رمز عبور (کد ملی زبان آموزان رمز عبور آنها است.) به درگاه بانک ملی وارد می شوید.
توجه داشته باشید که در صورت پرداخت شهریه، وجه واریزی تحت هیچ شرایطی به زبان آموزان مسترد نخواهد شد و زبان آموز در صـورت عدم ثبت نام در آن ترم، در سیستم بستانکار مانده و در ترم بعد می تواند از مبلغ بستانکاری خود برای ثبت نام استفاده نماید .
مرحله سوم: پس از پرداخت شهریه، طبق برنامه زمانبندی ثبت نام در وبلاگ مرکز جم با ورود به سایت  www.ilireg.ir قسمت ثبت نام اینترنتی؛ روز و ساعت کلاس خود را انتخاب کرده و تا آخرین مرحله ثبت نام ادامه دهید تا پیغام “ ثبت نام با موفقیت انجام شد ” را مشاهده نمائید. سپس کارت کلاسی خود را ذخیره کرده و پرینت آن را برای جلوگیری ازمشکلات احتمالی، هنگام حضور در کلاس همراه داشته باشید.
وبلاگ مرکز   »»     (http://blogs.ili.ir/tehran17)
(پرداخت شهریه به هیچ عنوان به معنای ثبت نام نخواهد بود. ضمناً برای داشتن اولویت انتخاب کلاس خود خواهشمند است در اولین لحظات شروع ثبت نام اقدام نمائید)

همچنین در صورت پر شدن کلاس، کانون هیچ مسئولیتی در قبال آن نداشته و شما مجبور به انتخاب گزینه های دیگر خواهید بود. لذا به همین دلیل لازم است در اسرع وقت مراحل ثبت نام خود را انجام دهید.