پذیرش زبان آموزان جدید غیرانگلیسی

به اطلاع می رساند متقاضیان کلاسهای زبان های غیرانگلیسی فرانسه، آلمانی، اسپانیایی، عربی و روسی می توانند جهت پیش ثبت نام ترم تابستان 98 از روز شنبه 98/2/28 از ساعت 9 الی 19 به دفتر امور زبان آموزان واقع در طبقه دوم ساختمان مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است کلاسهای آلمانی و عربی در دو گروه نوجوان و بزرگسال برگزار خواهد شد.

ضمنا کلاسهای تاریخ ادبیات، مکالمه و  THR فرانسه (دوره هتلداری رستوران داری و گردشگری) و دوره های فشرده و  ZD آلمانی (آمادگی آزمون آلمانی) نیز برگزار می گردد.

پذیرش زبان آموزان جدید انگلیسی نوجوان و بزرگسال

به اطلاع می رساند متقاضیان ثبت نام در کلاسهای انگلیسی ترم تابستان 98 در گروه سنی نوجوان (10 الی 14 سال) و گروه سنی بزرگسال (14 سال به بالا) می توانند جهت پیش ثبت نام از روز شنبه 98/2/28 از ساعت 9 الی 19 به دفتر امور زبان آموزان واقع در طبقه دوم ساختمان مراجعه نمایند.

ضمنا در این مرکز کلاسهای ویژه مکالمه، بحث آزاد، انگلیسی در سفر و IELTS برگزار می گردد.