برگشت شهریه امکان پذیر نمی باشد

حائز اهمیت است پس از واریز شهریه امکان برگشت شهریه به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت ، در موارد خاص که این امر از طرف مرکز انجام می گردد بین 3 تا 6 ماه عودت مبلغ شهریه به طول خواهد انجامید. همچنین در صورت عدم انتخاب کلاس این مبلغ می تواند در حساب کاربری زبان آموز ذخیره بماند و در ترم های آتی استفاده گردد.