شماره زبان آموز را نمی دانم ؟

پاسخ  :  زبان آموزان می بایستی در طول ترم پرینت کارت کلاسی خود را همراه داشته باشند که حاوی مشخصات کامل زبان آموز می باشد . در صورت مفقود شدن این کارت زبان آموز می تواند از مدرس مربوطه شماره زبان آموزی خود را دریافت نماید و یا با داشتن کد ملی و مراجعه به دفتر آموزش فرم رمز عبور و شماره زبان آموزی خود را اخذ نماید . ضمنا رمز ورود به سیستم نیز از طریق سایت “www.ilireg.ir” قابل بازیابی می باشد. “در هنگام وجود به سایت به نام زبان آموز در قسمت درج شده بالا سمت چپ صفحه توجه داشته باشید”