“با توجه به نوار ابزار بالا ویا علامت مربع سه خط(منو) درتلفن همراه به اطلاعات دسترسی داشته باشید”

توجه:چنانچه کاربری از تلفن همراه جهت مشاهده سایت بهره می برد با توجه به علامت مربع که بصورت شکل زیرمی باشداطلاعات کنسلی وجبرانی و…قابل دسترس ایشان خواهد بود.واگر ازسیستم خانگی (کامپیوتر ویالب تاب)بهره می برید به عنوان مثال با انتخاب از نوار ابزار بالا مثلا اطلاعیه های کنسلی وجبرانی کلاس ها نسبت به کلاس های کنسل شده مدرس خود اطمینان پیدا می کنید.