رزرو ثبت نام جهت ترم زمستان ۱۳۹۶

متقاضیان رزرو ثبت نام جهت ترم زمستان۹۶ می توانندتاپایان آبان ماه با ارائه شناســــنامه شنبه تاچهارشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۸ وپنجشنبه ها ازساعت ۹الی ۱۴به مرکز کودکان مراجعه نموده و تشکیل پرونده دهند .

قابل توجه زبان آموزان ( واحد کودکان )

۱  –  زبان آموزان متقاضی انتقال به شعب دیگر کانون زبان از واریز وجه به حساب مرکز پاسداران خوددرای کرده و یک جلسه قبل از فاینال به دفتر آموزش مراجعه نمایند .

۲  –  زبان آموزان مشمول انتقال به رده سنی بالاتر نهایت تا یک هفته قبل از آزمون فاینال به دفتر آموزش مراجعه نمایند . ( جهت اطلاع از شرایط تغییر مقطع به قسمت قوانین مرکز آموزش مراجعه فرمائید )

۳  –  زبان آموزانی که از تخفیف شهریه استفاده می نمایند ، جهت اعمال تخفیف خود حداکثر تا یک هفته قبل از آزمون فاینال ، همراه با مدارک مربوطه به دفتر آموزش مراجعه نمایند .

۴  –  زبان آموزان می بایستی جهت تعیین ساعات کلاس خود صرفا در زمان تعیین شده در اطلاعیه ثبت نام به سایت مراجعه نمایند و ساعات ارائه شده را مشاهده نمایند .

۵  –  زبان آموزانی که نامه میهمان برای سایر شعب دریافت می نمایند  – از آنجایی که ممکن است زمان تشکیل کلاس در سطح آموزشی مورد نظر در آن شعبه متفاوت باشد و یا سطح مورد نظر تشکیل نشده باشد  – می بایستی روز و ساعت سطح آموزشی خود را با شعبه مقصد هماهنگ نمایند .

۶  –  اولویت انتخاب ساعت کلاس برای ثبت نام اینترنتی می باشد و در زمان ثبت نام حضوری انتخاب ساعت فقط بر اساس کلاس های باقیمانده مرکز می باشد .

۷  –  زبان آموزان می بایستی بعد از امتحان فاینال نمرات خود را حداکثر تا سه ساعت بعد از فاینال در سایت مشاهده نمایند .