شیوه نامه ی خرید اینترنتی محصولات آموزشی کانون زبان ایران

 

  قابل توجه اولیاءگرامی؛

مرکزآمـوزشی کودکان پاسداران به اطلاع کلیه عزیزان می رساند ازترم بـهار97خـرید محصولات آموزشی به صورت اینتـرنتی می باشد بــدین منظور می بایست پـس ازآزمون فاینال ومشاهده ی نمره قبولی واطمینان ازقبولی فرزند خود اقدام به خرید کتاب نمایید.مراحل خرید به شرح ذیل می باشد:

1)مراجعه به سایت به آدرس www.ilireg.ir

2)انتخاب لینک خرید کتاب در ستون زبان آموزان

3)پذیرش شرایط وقوانین

4)انتخاب استان (تهران)

5)وارد نمودن اطلاعات زبان آموز ؛نام کاربری (شماره زبان آموزی )رمزعبور(کدملی)

6)انتخاب عبارت پرداخت ازطریق درگاه بانک ملی

7)انتخاب گزینه ی خرید کتاب

8)دراین مرحله به منظور تهیه کتب اصـلی درسی ،گزینه ی آموزشی راانتخاب نمایید وبرای تـهیه کتب کمک آموزشی ومکمـل ،گزینه ی کمـک آموزشی را انتخـاب نمـایید.   توجـه:  درصورت قبولی درفایـنال کتاب نمـایش داده شده کتـاب تـرم بعـدی  (بهار97) میباشد ودرصورت مردودی کتاب ترم فـعلی(زمستان 96) را نمـایـش میدهد.

9)پس ازانتخاب محصول (آموزشی یا کمک آموزشی )،قیمت وعنوان محـصول نمـایش داده شده وپس ازتأیید ،گزینه پرداخت اینتـرنتی را انتخاب نموده به صفحه پرداخـت وارد شوید .

10)پس از وارد نمـودن اطلاعات کارت بانکی وموفق بودن پرداخت ،کدرهگیری را دریافت نماییدودرروز شروع کلاس 30دقیقه قبل از شروع کلاس به محل توزیع محصولات (بوفه ورودی درب مرکـز)مراجـعه نموده وبااارائه ی کد رهگیری محصول مورد نظر رادریافت نمایید.

 نکته مهم :زبان آموزانی که سطوح زیر را درترم زمستان گذرانیده اند وآزمون فاینال را  قبول شده اند نیاز به تهیه کتاب ندارند.این سطوح عبارتنداز Primer1 –Stepup1:-Stepup3 -Moveup1 -Moveup3

 

اطلاعیه پرداخت شهریه ترم بهار97

قابل توجه اولیاءمحترم ؛
مرکزآموزشی کودکان پاسداران به اطلاع می رساند سایت کانون
زبان ایران به آدرس www.ilireg.ir جهت پرداخت شهریه ترم
بهار97ازساعت 10صبح روزچهارشنبه مورخ 96/12/02 لغایت
ساعت 16روزشنبه  96/12/12 فعال می باشد .
قابل ذکر است زبان آموزانی که دربازه زمانی اعلام شده نسبت
به پرداخت شهریه اقدام ننمایند امکان حفظ روزوساعت را ازدست
خواهندداد.

رزرو ثبت نام جهت ترم بهار 1397

متقاضیان رزرو ثبت نام جهت ترم بهار97 می توانندتاپایان بهمن ماه96 با ارائه شناســــنامه شنبه تاچهارشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۸ وپنجشنبه ها ازساعت ۹الی ۱۴به مرکز کودکان مراجعه نموده و تشکیل پرونده دهند .

قابل توجه زبان آموزان ( واحد کودکان )

۱  –  زبان آموزان متقاضی انتقال به شعب دیگر کانون زبان از واریز وجه به حساب مرکز پاسداران خوددرای کرده و یک جلسه قبل از فاینال به دفتر آموزش مراجعه نمایند .

۲  –  زبان آموزان مشمول انتقال به رده سنی بالاتر نهایت تا یک هفته قبل از آزمون فاینال به دفتر آموزش مراجعه نمایند . ( جهت اطلاع از شرایط تغییر مقطع به قسمت قوانین مرکز آموزش مراجعه فرمائید )

۳  –  زبان آموزانی که از تخفیف شهریه استفاده می نمایند ، جهت اعمال تخفیف خود حداکثر تا یک هفته قبل از آزمون فاینال ، همراه با مدارک مربوطه به دفتر آموزش مراجعه نمایند .

۴  –  زبان آموزان می بایستی جهت تعیین ساعات کلاس خود صرفا در زمان تعیین شده در اطلاعیه ثبت نام به سایت مراجعه نمایند و ساعات ارائه شده را مشاهده نمایند .

۵  –  زبان آموزانی که نامه میهمان برای سایر شعب دریافت می نمایند  – از آنجایی که ممکن است زمان تشکیل کلاس در سطح آموزشی مورد نظر در آن شعبه متفاوت باشد و یا سطح مورد نظر تشکیل نشده باشد  – می بایستی روز و ساعت سطح آموزشی خود را با شعبه مقصد هماهنگ نمایند .

۶  –  اولویت انتخاب ساعت کلاس برای ثبت نام اینترنتی می باشد و در زمان ثبت نام حضوری انتخاب ساعت فقط بر اساس کلاس های باقیمانده مرکز می باشد .

۷  –  زبان آموزان می بایستی بعد از امتحان فاینال نمرات خود را حداکثر تا سه ساعت بعد از فاینال در سایت مشاهده نمایند .