بایگانی دسته: جشن فارغ‌التحصیلی

برگزاری جشن فارغ التحصیلی نوجوان پاییز ۹۴

پیروز کسی است که با زیبایی امید، آینده را بیاراید

جشن فارغ التحصیلی دوره نوجوان (Reach 4) با حضور مدیریت مرکز آموزشی شهرک قدس سرکار خانم معتمدی و اهدای لوح و جوایزی از سوی مدیریت به زبان آموزان عزیز برگزار گردید.

 

 

ضمن تبریک به این زبان آموزان عزیز برایشان آرزوی موفقیتروزافزون داریم.

 

کلاس Reach 4 سرکار خانم شکوفیان

 

 

 

 

 

کلاس Reach 4 سرکار خانم دارسرایی

 

برگزاری اولین جشن فارغ التحصیلی NIS3فرانسه

اولین جشن فارغ التحصیلی زبان آموزان NIS3 فرانسه با حضور مدرس فرانسه سرکار خانم امیری فر و مدیریت مرکز سرکار خانم معتمدی برگزار گردید.

آرزوی بهترین ها را برای تمام این زبان آموزان عزیز داریم .

جشن فارغ التحصیلی پایان دوره نوجوان تابستان ۹۴

جشن فارغ التحصیلی نوجوانان

دوره تابستان ۹۴ 

 

کلاس Reach 4خانم شکوفیان

کلاس Reach 4خانم آل عقیل

کلاس Reach 4خانم دارسرایی

کلاس Reach 4خانم نجاریان