آشنایی با بخش نوجوان

جدول سطوح آموزشی بخش نوجوان:

ارزشیابی 

نحوه ارزشیابی به شرح زیر می باشد:

فعالیت کلاسی شامل:

 • توانایی شنیدن ۱۵%
 • توانایی صحبت کردن ۱۵%
 • توانایی خواندن ۱۵%
 • توانایی نوشتن ۱۵%
 • امتحان پایان ترم ۳۰%
 • کوئیز اول و دوم ۱۰%

موارد فوق در مجموع ۱۰۰% نمره نهایی را تشکیل می دهد.
   
آزمون ها
در هر دوره آزمونهایی به شرح زیر برگزار می گردد:

 • کوئیز اول: بر اساس جدول زمانی و توسط مدرس اعلام می گردد.
 • کوئیز دوم: بر اساس جدول زمانی و توسط مدرس اعلام می گردد.
 • امتحان پایان ترم: آخرین جلسه هر دوره

لازم به ذکر است کلیه امتحانات به صورت کتبی برگزار می گردد.

مواد آموزشی
مواد آموزشی نوجوانان شامل کتب زیر می باشد.

 • Magic Time
 • English Time 1
 • English Time 2
 • English Time 3
 • English Time 4
 • English Time 5
 • English Time 6 

 مواد کمک آموزشی

مواد کمک آموزشی نوجوانان شامل مطالب زیر می باشد.

 • مجله Rain bow
 • Flash card
 • کتاب داستان Teti and Lumi
 • کتاب داستان Teti’s Favorite
 • کتاب داستان The Mouse and the Frog
 • سی دی Story Timeمدت دوره و تعداد جلسات
 •  یک ترم آموزشی شامل ۲۰ جلسه آموزشی و یک جلسه امتحان پایان ترم که زمان هر جلسه ۹۰ دقیقه می باشد.کلاس ها دو روز در هفته به ترتیبشنبه – چهارشنبه، یا یکشنبه- سه شنبه و یا دوشنبه – پنجشنبه تشکیل می گردد.