آشنایی با بخش بزرگسال

دوره آموزش انگلیسی عمومی بزرگسالان

دوره آموزش انگلیسی بخش بزرگسالان از ۱۸ سطح تشکیل شده است.این سطوح در شش مقطع، به شکل طبقه بندی شده و منسجم ارائه می‌گردند.
مواد آموزشی این دوره تماما” توسط بخش پژوهش و برنامه ریزی کانون زبان و با استفاده از متون و مطالب اصیل و جذاب تهیه و تدوین گردیده است .

مواد آموزشی گروه بزرگسال

در کلیه دوره های انگلیسی بزرگسالان از مجموعه کتاب های The ILI English Course که اختصاصا” برای تدریس در کلاس های کانون زبان تدوین و در جهت برآوردن انتظارات مختلف فراگیران زبان انگلیسی طراحی شده است استفاده می گردد.

جدول سطوح آموزشی بخش بزرگسال:

نظام ارزشیابی:

ارزشیابی مستمر شامل فعالیت های کلاسی ۶۰% و آزمون کتبی پایان ترم ۴۰% از نمره کل می باشد.

حداقل نمره قبولی زبان آموز در همه سطوح، ۷۵ است، مشروط بر آن که در آزمون کتبی پایان ترم، حداقل نمره ۶۰ از مبنای ۱۰۰ کسب شده است.

کلاس‌های عادی

این کلاس‌ها به دو شکل ارائه می‌گردد. هر دوره شامل ۲۰ جلسه کلاسی و یک جلسه آزمون کتبی پایان ترم می‌باشد. مدت زمان هر جلسه آموزشی در این کلاس‌ها ۱۰۵ دقیقه می‌باشد.

۱-کلاس‌های دو روز در هفته:

این کلاس‌ها برای کلیه سطوح، در روزهای

شنبه / چهارشنبه یا

یکشنبه / سه‌شنبه و یا

دوشنبه / پنج شنبه تشکیل می‌شود.

۲-کلاس‌های یک روز در هفته:(ویژه)

هر روز دو جلسه را شامل می شود. این دوره نیز مختص بزرگسالان است و فقط تا    پایان سطح Pre3 اجرا می شود. این کلاسها فقط در روز پنج شنبه برگزار می گردد. در ساعات ۸ الی ۱۲ ویا ۱۲ الی ۱۶ می باشد.