۱-اطلاعات مرکز

نام مسئول: الهام قاصدیان

جنسیت پذیرش: خواهران

گروه سنی پذیرش*:  نوجوانان، بزرگسالان

زبان های تدریسی: انگلیسی، فرانسه ، آلمانی ، اسپانیایی ، ایتالیایی

ساعت کاری: شنبه تاچهارشنبه از ساعت 13:00 الی19:00

پنج شنبه 10 تا 15

کد شهر: ۰۲۱

تلفن: 88085850-88085835

نشانی: میدان صنعت ،خیابان حسن سیف، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، کانون زبان ایران واحد خواهران
ایمیل:

 


*گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال( پایان چهارم دبستان تا پایان هفتم متوسطه )

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال ( پایان هفتم متوسطه به بالا )

آدرس از روی نقشه