شیوه نامه خرید کتب آموزشی و کمک آموزشی ترم بهار 97

لطفاً قبل از خرید کتب در سامانه زبان آموزان به موارد زیر توجه فرمایید:

1- بعد از ثبت درخواست خرید کتب از طریق سامانه حتماً باید پرینت تاییدیه گرفته شود و به همراه کارت شناسایی معتبر ارائه گردد.

2- قبل از ثبت درخواست خرید کتب کمک آموزشی (به استثنای TEST) حتماً با شعبه موجودی کتب مورد نظر را کنترل نمائید.

ادامه خواندن شیوه نامه خرید کتب آموزشی و کمک آموزشی ترم بهار 97