بخشنامه کانون زبان

بنا به بخشنامه ای که از سوی کانون زبان ایران اعلام گردیده است، مقرر شد، هرگاه ادارات دولتی از سوی دولت و یا استانداری ها تعطیل اعلام گردید، مراکز کانون زبان ایران نیز تعطیل خواهند بود و در غیر این صورت کلاس های کانون زبان دایر می باشند و زبان آموزان درصورت تمایل می توانند از غیبت های مجاز خود استفاده نمایند. بنابراین تعطیلی مدارس و یا موارد دیگر اضافه بر تقویم آموزشی کانون زبان منجر به تعطیلی مراکز کانون نخواهد شد.

تقویم ترمی دوره تابستان ۹۵

 

زمان شروع وپایان ترم برای دوره تابستان ۹۵

روزهای کلاسی

تاریخ شروع ترم

تاریخ پایان ترم

کلیه کلاسهای یکشنبه- سه شنبه

یک شنبه  ۹۵/۴/۶

سه شنبه ۹۵/۶/۱۶

کلیه کلاسهای دوشنبه – پنج شنبه

پنجشنبه ۹۵/۴/۱۰

پنج شنبه ۹۵/۶/۱۸

کلیه کلاسهای شنبه- چهارشنبه

شنبه ۹۵/۴/۵

  چهار شنبه  ۹۵/۶/۱۷

 

پرداخت شهریه تابستان ۹۵

جهت رفاه حال زبان آموزان پرداخت اینترنتی شهریه در دو بازه زمانی انجام می پذیرد:
بازه زمانی اول: از ۱۰ صبح روز سه شنبه ۹۵/۲/۲۱ لغایت ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۹۵/۳/۲۳
بازه زمانی دوم: از ساعت ۱۷ روز جمعه ۹۵/۳/۲۸ لغایت ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۹۵/۴/۱۵

زبان آموزان جهت پرداخت اینترنتی می توانند با مراجعه به سایت www.ilireg.ir در این زمان برای پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.

رعایت نکات ذیل جهت پرداخت صحیح و بدون اشکال از جانب زبان آموزان گرامی الزامی می باشد.

۱- با توجه به ترافیک بالای سایت در زمان امتحانات فاینال به زبان آموزان توصیه    می شود که حتما در بازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.

۲- زبان آموزانی که در بازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه اقدام ننمایند، امکان ثبت نام حفظ روز و ساعت را از دست خواهند داد و می بایست در زمان ثبت نام تغییر روز و ساعت به سایت مراجعه نمایند.

۳- زبان آموزان انتقالی از کودکان به نوجوانان و از نوجوانان به بزرگسالان و همچنین زبان آموزان انتقال عادی می بایست شهریه خود را پس از انتقال به مرکز مقصد و به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

۴- پرداخت شهریه فقط به صورت اینترنتی و توسط درگاه ایمن بانک ملی ایران انجام می پذیرد.

۵- پرداخت اینترنتی برای تمام کارتهای بانکی ۱۶ رقمی، که عضو شتاب میباشند میسر است. البته جهت سهولت در امر پرداخت، استفاده از کارتهای بانک ملی دارای رمز اینترنتی (رمز دوم) و کد CVV2 توصیه می گردد.

۶- پرداخت اینترنتی شهریه الزاماً به معنای ثبت نام در آن ترم نمی باشد و زبان آموزان باید در زمان تعیین شده برای ثبت نام به سایت مراجعه نمایند .

۷-توجه داشته باشید که درصورت پرداخت ،انصراف یا برگشت شهریه به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد و زبان آموز در صـورت عدم ثبت نام در آن ترم ، در سیستم بستانکار می ماند و در ترم بعد می تواند از مبلغ بستانکاری خود برای ثبت نام استفاده نماید

پرداخت شهریه دوره بهار۹۵

جهت رفاه حال زبان آموزان پرداخت اینترنتی شهریه در دو بازه زمانی انجام می پذیرد:
بازه زمانی اول: از ۱۰ صبح روز دوشنبه ۹۴/۱۱/۱۹ لغایت ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۹۴/۱۲/۱۰
بازه زمانی دوم: از ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۹۴/۱۲/۱۸ لغایت ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۹۴/۱۲/۲۶

زبان آموزان جهت پرداخت اینترنتی می توانند با مراجعه به سایت www.ilireg.ir در این زمان برای پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.

رعایت نکات ذیل جهت پرداخت صحیح و بدون اشکال از جانب زبان آموزان گرامی الزامی می باشد.

۱- با توجه به ترافیک بالای سایت در زمان امتحانات فاینال به زبان آموزان توصیه    می شود که حتما در بازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.

۲- زبان آموزانی که در بازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه اقدام ننمایند، امکان ثبت نام حفظ روز و ساعت را از دست خواهند داد و می بایست در زمان ثبت نام تغییر روز و ساعت به سایت مراجعه نمایند.

۳- زبان آموزان انتقالی از کودکان به نوجوانان و از نوجوانان به بزرگسالان و همچنین زبان آموزان انتقال عادی می بایست شهریه خود را پس از انتقال به مرکز مقصد و به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

۴- پرداخت شهریه فقط به صورت اینترنتی و توسط درگاه ایمن بانک ملی ایران انجام می پذیرد.

۵- پرداخت اینترنتی برای تمام کارتهای بانکی ۱۶ رقمی، که عضو شتاب میباشند میسر است. البته جهت سهولت در امر پرداخت، استفاده از کارتهای بانک ملی دارای رمز اینترنتی (رمز دوم) و کد CVV2 توصیه می گردد.

۶- پرداخت اینترنتی شهریه الزاماً به معنای ثبت نام در آن ترم نمی باشد و زبان آموزان باید در زمان تعیین شده برای ثبت نام به سایت مراجعه نمایند .

۷-توجه داشته باشید که درصورت پرداخت ،انصراف یا برگشت شهریه به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد و زبان آموز در صـورت عدم ثبت نام در آن ترم ، در سیستم بستانکار می ماند و در ترم بعد می تواند از مبلغ بستانکاری خود برای ثبت نام استفاده نماید

 

بخشنامه کانون

بنا به بخشنامه ای که از سوی کانون زبان ایران اعلام گردیده است، مقرر شد، هرگاه ادارات دولتی از سوی دولت و یا استانداری ها تعطیل اعلام گردید، مراکز کانون زبان ایران نیز تعطیل خواهند بود و در غیر این صورت کلاس های کانون زبان دایر می باشند و زبان آموزان درصورت تمایل می توانند از غیبت های مجاز خود استفاده نمایند. بنابراین تعطیلی مدارس و یا موارد دیگر اضافه بر تقویم آموزشی کانون زبان منجر به تعطیلی مراکز کانون نخواهد شد.