اطلاعیه تعطیلی آذرماه مرکز آموزشی

نظر به محدودیت های جدید ابلاغی دولت محترم و ستاد کنترل بیماری کرونا، بدینوسیله اعلام می دارد تمامی مراکز آموزشی کانون زبان ایران  از 1  الی  15 آذرماه

به صورت دورکاری از مسیر رسانه های اجتماعی

 پاسخگوی زبان آموزان عزیز می باشند.

ضمنا کلیه کلاس های آنلاین طبق برنامه های اعلام شده

برگزار می گردد.

ساعت کاری شعبه

   به اطلاع زبان آموزان محترم می رساند

                              بخش اداری کانون زبان ایران – مرکز شفق

                         از روز شنبه 17 آبان ماه تا چهارشنبه 21 آبان ماه

                                             از ساعت 13 الی 18:30

                                                    دایر می باشد.