کلاس های زبان انگلیسی با اهداف اداری – بازرگانی

کانون زبان مرکز جم از ترم تابستان ۹۴ اقدام به برگزاری کلاس های زبان انگلیسی با اهداف اداری – بازرگانی نموده است.از جمله اهداف این دوره می توان به ارتقا سطح درک و بیان مطلب در مصاحبه ها، همایش ها، جلسات و مکالمات، ارتقا توانایی خواندن نامه ها، گزارشات و مقالات تجاری، ارتقا مهارت نوشتاری جهت نگارش گزارش ها، نامه ها و طرح های تجاری، ارتقا سطح دانش واژگان تخصصی و ارتقا مهارت شنیداری و سطح دانش و تجربه حرفه ای از طریق گوش دادن به مصاحبه های واقعی در حوزه مربوطه اشاره کرد.گفتنی است، گذراندن این دوره داوطلبان را برای شرکت در آزمون های بین المللی BULATS و BEC آماده می نماید.

کلاس های زبان انگلیسی با اهداف اداری – بازرگانی

کانون زبان مرکز جم از ترم تابستان ۹۴ اقدام به برگزاری کلاس های زبان انگلیسی با اهداف اداری – بازرگانی نموده است.از جمله اهداف این دوره می توان به ارتقا سطح درک و بیان مطلب در مصاحبه ها، همایش ها، جلسات و مکالمات، ارتقا توانایی خواندن نامه ها، گزارشات و مقالات تجاری، ارتقا مهارت نوشتاری جهت نگارش گزارش ها، نامه ها و طرح های تجاری، ارتقا سطح دانش واژگان تخصصی و ارتقا مهارت شنیداری و سطح دانش و تجربه حرفه ای از طریق گوش دادن به مصاحبه های واقعی در حوزه مربوطه اشاره کرد.گفتنی است، گذراندن این دوره داوطلبان را برای شرکت در آزمون های بین المللی BULATS و BEC آماده می نماید.