اطلاعیه در خصوص محتوای آموزشی جلسات تشکیل نشده در ترم زمستان ۹۸

به اطلاع می رساند

محتوای آموزشی جلسات تشکیل نشده در ترم زمستان ۹۸ در سایت کانون زبان ایران بارگذاری و در دسترس زبان آموزان قرار گرفت.

راهنمای دانلود محتوا به صورت فیلم و pdf در سایت www.ili.ir در دسترس است.