برنامه زمانبندی ثبت نام ترم تابستان 97

برنامه زمانبندی ثبت نام ترم تابستان 97

 

زبان آموزان عزیز می توانند پس از پرداخت شهریه خود
طبق برنامه زمانبندی ثبت نام، روز و ساعت کلاس خود را
انتخاب نموده و از کارت کلاسی خود پرینت تهیه نمایند.

 

جهت دریافت برنامه زمانبندی اینجا کلیک

                             نمایید.

 

موارد قابل توجه زبان آموزان:

زبان آموزانی که تمایل به انتخاب کلاس در همان روز و
ساعت ترم بهار را دارند طبق برنامه حفظ روز و ساعت
کلاس خود را انتخاب می نمایند.

 

زبان آموزانـــــی که ترم بهــــــار را با موفقیت نگذرانده،
همچنین زبان آموزانی که  دارای وقفه مجاز  و یا وقـفه
غیرمجاز هستند( پس از شرکت در آزمون تعیین سطح)
طبق برنامه تغییر روز و ساعت کلاس خود را انتخاب
می نمایند.

 

لطفاً پس از انتخاب روز و ساعت کلاس از کارت

           کلاسی خود پرینت تهیه نمایید.

 

پرداخت اینترنتی شهریه تابستان 97

شیوه نامه پرداخت اینترنتی شهریه

               ترم تابستان 97

 

موارد قابل توجه زبان آموزان عزیز:

 

زبان آموزان عزیز جهت پرداخت اینترنتی شهریه می توانند با مراجــعه به سایـــــت www.ilireg.ir در  زمـــــان اعـــلام شـــده جهت پرداخت شهریه خود( مبلغ 2/1۰۰/۰۰۰ ریال) اقدام نمایند.

 

زبان آموزانی که مایل به حفظ روز و ساعت کلاس خود هستند باید حتماً در بازه زمانی اول جهت پرداخت شهریه خود اقدام نمایند در غیر اینصورت باید طبق برنامه تغییر روز و ساعت کلاس خود را انتخاب نمایند.

 

پرداخت شهریه فقط به صورت اینترنتی و توسط درگاه ایمن بانک ملی ایران انجام می پذیرد.

 

پرداخت اینترنتی برای تمام کارتهای بانکی ۱۶ رقمی، که عضو شتاب می باشند میسر است. البته جهت سهولت در امر پرداخت، استفاده از کارتهای بانک ملی دارای رمز اینترنتی(رمز دوم) و کد CVV2 توصیه می گردد.

 

زبان آموزان می بایست حتماً رمز دوم (رمز اینترنتی)، کد CVV2 و تاریخ انقضاء کارت خود را برای پرداخت هزینه ثبت نام در اختیار داشته باشند. در غیراینصورت لطفاً جهت دریافت اطلاعات به بانک صادر کننده کارت خود مراجعه فرمایند.(کد CVV2 یک عدد سه یا چهار رقمی است که ممکن است پشت یا روی کارت درج گردیده باشد ).

 

درصورت کاهش مبلغ از حساب زبان آموز و بستانکار نشدن ایشان در برنامه ثبت نام ، صورتحساب زبان آموز ممهور به مهر بانک صادر کننده را در بازه زمانی پرداخت اینترنتی شهریه بررسی و در صورتیکه مبلغ شهریه تا ساعت ۲۴ آن روز به حساب ایشان مسترد نشده بود آن را به دفتر زبان آموزان مرکز ارائه نمایند.

 

زبان آموزان توجه داشته باشند که در هنگام انجام پرداخت اینترنتی حتماً در کارت شتاب خود مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال بیشتر از مبلغ شهریه داشته باشند . زیرا درغیر اینصورت پرداخت آنان با موفقیت صورت نمی پذیرد.

 

زبان آموزان محترم حتی الامکان جهت جلوگیری از ایجاد مشکل در پیگیری مغایرت های پرداختی، جهت واریز شهریه به کافی نت مراجعه ننمایند.

 

توجه داشته باشید  درصورت پرداخت شهریه مسترد نخواهد شد و زبان آموز در صـورت عدم ثبت نام در آن ترم ، در سیستــــــــم بستانکار می ماند و در ترم بعد می تواند از مبلغ بستانکاری خود برای ثبت نام استفاده نماید.

 

پرداخت اینترنتی شهریه الزاماً به معنای ثبت نام در آن ترم نمی باشد و زبان آموزان باید در زمان تعیین شده، پس از امتحان فاینال طبق برنامه حفظ روز و ساعت و یا تغییر روز و ساعت کلاس خود را انتخاب نمایند.

 

جهت رفاه حال زبان آموزان پرداخت اینترنتی شهریه در دو بازه زمانی انجام می پذیرد:

 

بازه زمانی اول: از 10صبح روز شنبه 97/03/12  لغایت ساعت 16روز یکشنبه 97/03/27
بازه زمانی دوم: از ساعت 10 روز جمعه  97/04/01لغایت ساعت 16روز سه شنبه 97/04/05

 

با توجه به ترافیک بالای سایت در زمان امتحانات فاینال، به زبان آموزان عزیز توصیه می شود که حتماً در بازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.

 

تبریک روز معلم

                                                                      

معلم عزیزم

هر چه آسمان را رصد می کنم هیچ ستاره ای

را به درخشش تو نمی بینم شکوهت پاینده باد

که درخشانترین ستاره ای.

روزت پیروز و خورشید نامت درخشنده باد .

                        

برنامه زمانبندی ثبت نام ترم تابستان ۹۶

 

زبان آموزان عزیز می توانند پس از پرداخت شهریه خود
طبق برنامه زمانبندی ثبت نام، روز و ساعت کلاس خود را
انتخاب نموده و از کارت کلاسی خود پرینت تهیه نمایند.

 

جهت دریافت برنامه زمانبندی اینجا کلیک

                             نمایید.

 

موارد قابل توجه زبان آموزان:

زبان آموزانی که تمایل به انتخاب کلاس در همان روز و
ساعت ترم بهار را دارند طبق برنامه حفظ روز و ساعت
کلاس خود را انتخاب می نمایند.

 

زبان آموزانـــــی که ترم بهــــــار را با موفقیت نگذرانده،
همچنین زبان آموزانی که  دارای وقفه مجاز  و یا وقـفه
غیرمجاز هستند( پس از شرکت در آزمون تعیین سطح)
طبق برنامه تغییر روز و ساعت کلاس خود را انتخاب
می نمایند.

 

لطفاً پس از انتخاب روز و ساعت کلاس از کارت

           کلاسی خود پرینت تهیه نمایید.

 

پرداخت شهریه ترم تابستان ۹۶

 

      شیوه نامه پرداخت اینترنتی شهریه

                     ترم تابستان ۹۶

 

موارد قابل توجه زبان آموزان عزیز:

 

زبان آموزان عزیز جهت پرداخت اینترنتی شهریه می توانند با مراجــعه به سایـــــت www.ilireg.ir در  زمـــــان اعـــلام شـــده جهت پرداخت شهریه خود( مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال) اقدام نمایند.

 

زبان آموزانی که مایل به حفظ روز و ساعت کلاس خود هستند باید حتماً در بازه زمانی اول جهت پرداخت شهریه خود اقدام نمایند در غیر اینصورت باید طبق برنامه تغییر روز و ساعت کلاس خود را انتخاب نمایند.

 

پرداخت شهریه فقط به صورت اینترنتی و توسط درگاه ایمن بانک ملی ایران انجام می پذیرد.

 

پرداخت اینترنتی برای تمام کارتهای بانکی ۱۶ رقمی، که عضو شتاب می باشند میسر است. البته جهت سهولت در امر پرداخت، استفاده از کارتهای بانک ملی دارای رمز اینترنتی(رمز دوم) و کد CVV2 توصیه می گردد.

 

زبان آموزان می بایست حتماً رمز دوم (رمز اینترنتی)، کد CVV2 و تاریخ انقضاء کارت خود را برای پرداخت هزینه ثبت نام در اختیار داشته باشند. در غیراینصورت لطفاً جهت دریافت اطلاعات به بانک صادر کننده کارت خود مراجعه فرمایند.(کد CVV2 یک عدد سه یا چهار رقمی است که ممکن است پشت یا روی کارت درج گردیده باشد ).

 

درصورت کاهش مبلغ از حساب زبان آموز و بستانکار نشدن ایشان در برنامه ثبت نام ، صورتحساب زبان آموز ممهور به مهر بانک صادر کننده را در بازه زمانی پرداخت اینترنتی شهریه بررسی و در صورتیکه مبلغ شهریه تا ساعت ۲۴ آن روز به حساب ایشان مسترد نشده بود آن را به دفتر زبان آموزان مرکز ارائه نمایند.

 

زبان آموزان توجه داشته باشند که در هنگام انجام پرداخت اینترنتی حتماً در کارت شتاب خود مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال بیشتر از مبلغ شهریه داشته باشند . زیرا درغیر اینصورت پرداخت آنان با موفقیت صورت نمی پذیرد.

 

توجه داشته باشید  درصورت پرداخت شهریه مسترد نخواهد شد و زبان آموز در صـورت عدم ثبت نام در آن ترم ، در سیستــــــــم بستانکار می ماند و در ترم بعد می تواند از مبلغ بستانکاری خود برای ثبت نام استفاده نماید.

 

پرداخت اینترنتی شهریه الزاماً به معنای ثبت نام در آن ترم نمی باشد و زبان آموزان باید در زمان تعیین شده، پس از امتحان فاینال طبق برنامه حفظ روز و ساعت و یا تغییر روز و ساعت کلاس خود را انتخاب نمایند.

 

جهت رفاه حال زبان آموزان پرداخت اینترنتی شهریه در دو بازه زمانی انجام می پذیرد:

 

بازه زمانی اول: از ۱۰ صبح روز شنبه ۹۶/۰۳/۰۶  لغایت ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۸

 

بازه زمانی دوم: از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۹۶/۰۴/۰۱  لغایت ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱

 

با توجه به ترافیک بالای سایت در زمان امتحانات فاینال، به زبان آموزان عزیز توصیه می شود که حتماً در بازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.