?☘️اطلاعیه ثبت نام ترم بهار98??

???⚠️اطلاعیه فوری⚠️???

??با توجه به عـدم امکان ارتـباط با سایـت کانــون زبان در برهه فعلی، زمان آزمون ها تا تاریخ 24 اسـفند تمـدید شـد این اطـمینان به هـمه زبـان آمـوزان مـحتـرم داده مـی شـود که احــــدی از ایشان بدون نمره فاینال نمی ماند. و  ان شاء الله با رفع نواقص امکان برگزاری آزمون برای همه زبان آموزان فراهم خواهد بود در ضمن جلسه مشاوره بازخورد مدرسان در روزهای شنبه 18 اسفند و یکشنبه 19 اسفند کنسل و تاریخ آن بعد از برگزاری فاینال متعاقبا اعلام خواهد شد.?

??اطلاعیه تعطیلی کلاس ها??

به اطلاع می رساند کلیه کلاس های کانون زبان ایران مطابق تقویم ترمی کانون، روزهای شنبه مورخ 97/11/20، یکشنبه 97/11/21 و دوشنبه 97/11/22 تعطیل می باشد.
لازم به ذکر است تعطیلی فوق شامل جلسات جبرانی نمی باشد.