🍂💻اطلاعیه ثبت نام پاییز۹۶📌📣

🔴🔴اطلاعیه تعطیلی کانون زبان📣

⚡️ اطلاعیه ⚡️
مطابق اطلاعیه قبلی و مندرج در تقویم ترمی کانون زبان،مجددا یادآور می شویم کلیه کلاس های کانون زبان روز شنبه مورخ ۹۶/۶/۱۸ و یکشنبه مورخ ۹۶/۶/۱۹ تعطیل می باشد.
لازم به ذکر است،تعطیلی مذکور جلسه جبرانی ندارد.

 

👥🌷جلسه مشاوره بازخورد ترم بهار📣