رونمایی از سایت جدید کانون زبان ایران

*آغاز به کار نسخه جدید سایت کانون زبان ایران*
نسخه جدید سایت کانون زبان ایران با طراحی و امکانات جدید آغاز به کار کرده است.
دسترسی مناسب‌تر به مطالب، افزایش جذابیت بصری و سهولت در ارائه خدمات از جمله اهدافی است که در نسخهٔ جدید به منظور جلب رضایت بیشتر مخاطبان مدنظر قرار گرفته است.
https://ili.ir