🔶 مجموعه قوانین


بسمه تعالی

مجموعه قوانین کانون زبان ایران


کانون زبان ایران ( انجمن فرهنگی ایران و آمریکا سابق) از سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در تهران آغاز به کار نمود. این انجمن در سال ۱۳۳۵ با راه اندازی یک مرکز آموزشی در خیابان وصال شیرازی آموزش زبان انگلیسی را آغاز نمود. از جمله فعالیت های آموزشی این انجمن در آن سال ها می توان به آموزش تخصصی زبان انگلیسی به کارکنان دولت و بازرگانان و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجی ها نام برد.

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی اداره این انجمن در سال ۱۳۵۸ به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واگذار شد.

قوانین مربوط به غیبت

۱- هر زبان آموز می تواند در هر ترم حداکثر ۴ جلسه غیبت داشته باشد .

۲- هر تاخیر بیش از ۱۵ دقیقه یک غیبت محسوب می شود.

۳- هر ۴ تاخیر کمتر از ۱۵ دقیقه یک غیبت محسوب می شود.

توجه: هر زبان آموزی که غیبت بیش از ۴جلسه داشته باشد حق شرکت در امتحان فاینال را نداشته و تنها می تواند در کلاس ها شرکت نماید.

قوانین مربوط به انتقال

۱- هر زبان آموز می تواند جهت انتقال به هر شعبه در شهر تهران حداکثر تا قبل از جلسه دوم نسبت به فرم درخواست انتقال اقدام نماید.

۲- هر زبان آموز می تواند جهت انتقال به هر شعبه خارج از تهران حداکثر تا قبل از جلسه دهم نسبت به فرم درخواست انتقال اقدام نماید.

قوانین مربوط به انصراف و برگشت شهریه

۱- انصراف تایک روز قبل از شروع کلاس امکان پذیراست.

۲- در صورت انتخاب کلاس شهریه قابل برگشت نمی باشد.

۳- مدارک مورد نیاز کپی شناسنامه زبان آموز به همراه شماره حساب سیبا بانک ملی

توجه: در پر کردن فرم انصراف دقت کافی بعمل آورید چراکه پس از ثبت انصراف به هیچ عنوان نمی توان آن را کنسل کرد.

قوانین مربوط به مهمان

۱- هر زبان آموز می تواند در هر ترم دو بار و حداکثر ۴ جلسه (یک نوبت چهار جلسه ای یا دو نوبت دو جلسه ای) در هر شعبه شهرستان ها به عنوان زبان آموز مهمان در کلاس ها شرکت نماید.

۲- زبان آموز باید به صورت حضوری و حداقل یک جلسه قبل از عزیمت به شعبه مقصد ، نسبت به اطلاع به دفتر آموزش اقدام و هماهنگی لازم با شعبه مقصد را انجام دهد.

قوانین مربوط به وقفه

به این صورت که زبان آموزی که یک ترم وقفه دارد اگر آخرین سطح حضور در کانون را قبول شده باشد، می تواند در سطح بعدی ثبت نام نماید و چنانچه fail  شده باشد باید در همان سطح مردودی ثبت نام نماید.

در صورتیکه دو یا چند ترم وقفه داشته باشد اگر قبول شده باشد می تواند تعیین سطح شود و یا همان آخرین سطح حضور در کانون را تکرار کند و اگر fail شده باشد باید آخرین سطح را تکرار کند.