🔶 ارزیابی و محاسبه نمرات

 »»»»»»»»نوجوانان««««««««

  1. امتحانات کلیه سطوح نوجوانان بصورت اینترنتی برگزار می گردد.

توجه:

اگر نمره کتبی (برگه) زبان آموز کمتر از ۶۰ باشد، سایر نمرات کلاسی در نظر گرفته نمی شود و نمره زبان آموز مردود اعلام می گردد.

شرح:

  1. مهارت گفتاری-Speaking:

هر گونه صحبت در کلاس، پاسخگویی به سئوالات، اجرای دیالوگ ها و عدم استفاده از زبان فارسی در کلاس؛

  2. مهارت شنیداری-Listening:

میزان درک زبان اموز از صحبت ها در کلاس، درک سئوال و اقدام به پاسخ دهی، درک متون خوانده شده در کلاس فقط از طریق شنیدن و بدون دیدن متن؛

  3. مهارت خواندن-Reading:

خواندن متون داخل کتاب ، کتاب کار و متون مشابه با تلفظ صحیح و درک مطلب خوانده شده؛

  4. مهارت نوشتاری-Writing:

استفاده صحیح از ساختارهای دستوری و رعایت قوانین نوشتاری و املای صحیح و انجام صحیح تکالیف.

  5. رفتار زبان آموز-Behavior (مخصوص Start)

  6. تکلیف خانه-Homework (مخصوص Start)

  7. ارزیابی شنیداری-گفتاری-Listening/Speaking Evaluation

  8. امتحان نهایی-Final

»»»»»»»»بزرگسالان««««««««

امتحانات کلیه سطوح بزرگسال به استثناء

Inter3 ; High3 ; AD3

بصورت اینترنتی برگزار می گردد. امتحانات زبان آموزان سطوح مذکور بصورت حضوری در مرکز آموزشی طبق تقویم ترمی برگزار می گردد. اطلاعات کامل در صفحه اول وبلاگ درج خواهد شد.

توجه:

اگر نمره کتبی (برگه) زبان آموز کمتر از ۶۰ باشد، سایر نمرات کلاسی در نظر گرفته نمی شود و نمره زبان آموز مردود اعلام می گردد.