اطلاعیه جبرانی

قابل توجه اولیای محترم و زبان آموزان عزیز روزهای یکشنبه وسه شنبه
با توجه به تقویم ترمی کانون زبان ایران روز جمعه مورخه 96/11/27 جبرانی کلیه کلاسهای روزهای

یکشنبه و سه شنبه

میباشد که طبق ساعات ارائه شده توسط مرکز آموزشی برگزار خواهد شد و عدم حضور در کلاس غیبت محسوب خواهد شد.