اطلاعیه جبرانی گروه دوشنبه- پنج شنبه

 

به اطلاع  کلیه زبان آموزان و اولیای محترم می رساند با توجه به

تعطیلی روز دوشنبه مورخ 98/03/06 جبرانی کلاسهای این  در 

تاریخ 98/03/03 رروز جمعه طبق زمانبندی اعلام شده برگزار

                                       خواهد شد