اطلاعات مرکز

نام مسوول: زهرا علی پور

جنسیت پذیرش: برادران، خواهران

گروه سنی پذیرش*:  نوجوانان ، بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13 تا 20

کد شهر: 013

تلفن: ۴۴۳۲۹۴۵۴

فکس: ۴۴۳۲۹۴۵۴ 

نشانی: فلکه شهرداری، خیابان شهید شهرام طلوعی، کوچه نسیم 1

ایمیل: somesara@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال ( پایان چهارم دبستان تا پایان هفتم متوسطه )

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال ( پایان هفتم متوسطه به بالا )