اطلاعات مرکز

نام مسوول: آرش کیوان شکوه

جنسیت پذیرش: برادران

گروه سنی پذیرش*: نوجوانان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت 14 تا 20

کد شهر: ۰۷۱

تلفن: ۳۶۲۵۷۸۰۰

فکس: ۳۶۳۵۸۰۸۸

نشانی: میدان احسان، مجتمع آموزشی احسان

ایمیل: eh.shiraz@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال