اطلاعات مرکز

نام مسوول: شعله رفعت ماه

جنسیت پذیرش:خواهران

گروه سنی پذیرش*: نوجوانان، بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت ۷:۳۰ تا ۲۰

کد شهر: ۰۷۱

تلفن: ۳۲۳۴۵۱۶۰

فکس: ۳۲۳۴۱۱۰۰

نشانی: خیابان فلسطین، تقاطع هدایت
ایمیل: fe.shiraz@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

*  گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

*  گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال