اطلاعات مرکز

نام مسوول: پریچهر صادقی پور

جنسیت پذیرش: خواهران

گروه سنی پذیرش*: بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت ۷:۳۰ تا ۲۰

کد شهر: ۰۷۱

تلفن: ۳۲۲۹۲۷۲۲

فکس: ۳۲۲۹۲۷۲۴

نشانی: بلوار آزادی، کوچه ۱۹ آزادی

ایمیل: gaz.shiraz@ili.ir

 


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال