اسامی پذیرفته شدگان بخش نوجوانان و بزرگسالان استان فارس -آزمون فوق العاده پاییز97

کدملی              شهرستان مورد تقاضا

2539751504          اقلید

2411545479          آباده

2471071007          خنج

2281046321          شیراز

2281158993         شیراز

2301128024         شیراز

16450361            شیراز

2281289168        شیراز

2280172781        شیراز

2300267276        شیراز

2281769909        شیراز

1270371134        شیراز

1940146798        شیراز

3470060551        شیراز

2280688093        شیراز

2281105547        شیراز

2511883716        شیراز

2281285367        شیراز

2432006811       شیراز

2529740895      شیراز

2298094691      شیراز

2281794113      شیراز

2300180162      شیراز

4640031165      شیراز

لازم به ذکر می باشد تاریخ مصاحبه شفاهی به صورت تلفنی متعاقبا اعلام می گردد.

2 دیدگاه در “اسامی پذیرفته شدگان بخش نوجوانان و بزرگسالان استان فارس -آزمون فوق العاده پاییز97”

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.