اطلاعات مرکز

نام مسوول: علیرضا جهان بخش

جنسیت پذیرش: برادران

گروه سنی پذیرش*: بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت 7:30 تا 20

کد شهر: ۰۷۱

تلفن: ۳۶۳۱۴۹۹۰

فکس: ۳۶۳۱۴۹۱۹

نشانی: خیابان ایمان شمالی، جنب مخابرات

ایمیل: 


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال