اطلاعات مرکز

نام مسوول: حسین نجاری

جنسیت پذیرش: برادران

گروه سنی پذیرش*: بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: صبح هاشنبه تا پنج شنبه ساعت ۷:۳۰ تا ۲۰

کد شهر: ۰۷۱

تلفن: ۳۶۳۱۴۹۹۰

فکس: ۳۶۳۱۴۹۱۹

نشانی: کیان پارس، خیابان سوم شرقی، پلاک ۱

ایمیل: ahvaz1@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال