راه اندازی دوره مکالمه ویژه در شهرستان شاهرود

🔻 با اخذ مجوز دوره مکالمه ویژه از اداره مرکزی، از ترم پاییز ۹۸ این دوره راه اندازی می گردد.
🔻این دوره شامل ده سطح و پنج مقطع آموزشی (مبتدی – پیش متوسطه – متوسطه – فوق متوسطه – پیشرفته) است.
🔻منابع آموزشی این دوره کتب ACT کانون زبان ایران می باشد.