?اطلاعات مرکز

نام مسوول: فاطمه ربانی
(سرپرست کانون زبان استان سمنان)

جنسیت پذیرش: برادران، خواهران

گروه سنی پذیرش*: نوجوانان،

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۲تا ۲۰ – پنج شنبه از ساعت ۸ تا ۱۵

کد شهر: ۰۲۳

تلفن: ۳۲۲۳۷۱۳۳

فکس:

نشانی: میدان امام خمینی، خیابان شهید مصطفایی (رو به روی اداره پست)، کوچه سوم، پلاک ۳۹
ایمیل:


گروه های سنی قابل ثبت نام در مرکز شاهرود:

*  گروه سنی نوجوانان