تقویم ترمی پاییز ۹۶ کانون زبان ایران

طبق تقویم ترمی فوق شروع کلاسهای ترم پاییز ۴ و ۵ مهر می باشد.

تاریخ های ۸ و ۹ مهر، ۱۸ و ۲۸ آبان، و ۱۸ شهریور تعطیل می باشد.

تعداد جلسات هر ترم ۲۱ جلسه می باشد. ۶ و ۷ آبان کوییز ۱،  ۱۲ و ۱۳ آذر کوییز ۲ و فاینال تاریخ ۲۱ و ۲۲ آذر می باشد.