اطلاعات مرکز

نام مسوول: ناهید شاهوردی

جنسیت پذیرش: خواهران

گروه سنی پذیرش :  نوجوانان، بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12تا 18  

                    پنجشنبه از ساعت 10 تا 14

کد شهر: ۰۲۱

تلفن: ۶۵۲۸۴۲۱۲

فکس: ۶۵۲۸۴۲۱۲

نشانی: خیابان مصطفی خمینی (کرشته)، بین کوچه کانون و کوچه پرورش، کانون زبان ایران
ایمیل: shahriar@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال ( پایان چهارم دبستان تا پایان هفتم متوسطه )

* گروه سنی جوان و بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال ( هشتم متوسطه به بالا )