کتب کمک آموزشی

گذر از آزمون تخصصی زبان انگلیسی:

کتاب “گذر از آزمون تخصصی زبان انگلیسی” شامل ۵ آزمون انگلیسی عمومی و اختصاصی گروه زبان‌های خارجی ویژه داوطلبان کنکور سراسری و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی است.

آزمون‌های طراحی شده از نظر تعداد و نوع سؤالات درست همانند آزمون‌های کنکور سراسری هستند و ترتیب قرار گرفتن آزمون‌ها از ساده به دشوار است؛ در انتهای هر آزمون پاسخ‌های تشریحی مربوط به سؤالات بخش‌های گرامر و واژگان به همراه معنی فارسی جملات دانش آموزان را در درک هر چه بیشتر سؤالات یاری می‌کند.

با توجه به این که متن‌های درک مطلب آزمون‌ها دارای لغات جدیدی هستند که از حیطه کتاب پیش دانشگاهی خارج می‌باشند در انتهای کتاب واژه نامه ای تهیه شده است که معنی اکثر کلمات دشوار را در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد.

به عقیده نویسنده، بهترین زمان استفاده از این کتاب، چند هفته مانده به کنکور سراسری است که در آن دانش آموزان تمامی مطالب کتاب پیش دانشگاهی را مرور کرده و آماده سنجش و ارزشیابی توانایی خود هستند.
سؤالات بخش‌های گرامر و واژگان دقیقاً منطبق با مطالب کتاب پیش دانشگاهی و سوم متوسطه است، اما در مورد متن‌های درک مطلب نمی‌توان حد و مرزی مشخص تعریف کرد، زیرا پاسخگویی به سؤالات آن‌ها نشانگر توانایی دانش آموزان در مهارت خواندن است.
بررسی ترجمه های انگلیسی قرآن کریم:

کتاب شامل یک فصل مقدماتی و دوازده فصل اصلی است. فصل مقدماتی به معرفی نمونه کار هریک از دوازده مترجم در قالب ارائه‌ی ترجمه سوره حمد به زبان انگلیسی می پردازد؛ به عبارت دیگر مخاطبان اصلی کتاب با دوازده ترجمه‌ی مختلف از سوره‌ی حمد به زبان انگلیسی آشنا شده و سپس به نقد و بررسی هریک می پردازند. بدین ترتیب هدف درس مقدماتی آشنا سازی خوانندگان کتاب با یک نمونه کار کوچک (ترجمه‌ی سوره حمد) از ترجمه های هریک از دوازده مترجم منتخب است.

سپس هر یک از درس های آتی کتاب به معرفی نمونه‌ی ترجمه های یک مترجم در قالب یک مضمون واحد می پردازد. به عنوان مثال درس اول در ارتباط با نمونه هایی از ترجمه‌ی “محمد پیکتال” با عنوان “فضل خداوند” است، زیرا آیات ارائه شده همگی در ارتباط با الطاف بیکران خداوند به انسان است. درس دوم مرتبط با نمونه هایی از ترجمه‌ی “عبدالله یوسف علی” با عنوان “خلقت حضرت آدم (ع)” است و به همین ترتیب سایر فصل های کتاب به معرفی نمونه آثار سایر مترجمان در قالب عناوین مختلف نظیر قصص پیامبران، درسهایی از قرآن و غیره می پردازد.

مخاطبان اصلی این کتاب دانشجویان دوره کارشناسی زبان انگلیسی در دانشگاه ها هستند اما علاوه بر آن ها کلیه زبان آموزان انگلیسی در سطح متوسط پیشرفته به بالا می توانند از مطالب آن استفاده نمایند.

داستان کوتاه :

با هدف ارتقاء سطح دانش زبان انگلیسی و آشنایی زبان آموزان با ادبیات غنی این زبان، کانون زبان ایران مجموعه ای از داستان های کوتاه را ازنویسندگان به نامی چون ارنست همینگوی، جان اشتاین بک، او هنری و ادگار آلن پو گردآوری نموده است. هر یک از ۱۸ درس کتاب در کنار داستان، شامل تمرین های متنوعی برای درک مطلب، واژگان و تحلیل ادبی است. در هر درس بخشی برای معرفی نویسنده و اقتباس های انجام شده از اثر نیز ارائه شده است. این کتاب می تواند به عنوان منبع آموزشی درس های مرتبط با داستان کوتاه مورد استفاده استادان، مدرسان، دانشجویان و سایرعلاقه مندان به ادبیات انگلیسی واقع شود.

شعر:

با توجه به جایگاه ویژه شعر در ادبیات، سعی شده است نگاهی تازه به شعر و تحلیل آن ارائه گردد. کتاب شامل ۲۰ درس است که مهم ترین و رایج ترین صنایع ادبی را در خود جای می دهند. در هر درس برای هر صنعت ادبی یک یا دو شعر به همراه درک معنا و تحلیل ادبی آن آورده شده است. اطلاعاتی درباره شاعر و تصاویرجذاب از دیگر بخش های هر درس هستند. رویکرد آموزشی کتاب آن را برای دوره های آموزشی مرتبط با شعر مناسب می سازد.

Top-up Listening

مجموعه سه سطحی Top-up Listening یک مجموعه تقویت مهارت شنیداری انگلیسی و بهبود درک شنیداری انگلیسی می باشد .این مجموعه زبان انگلیسی را همانگونه که در مکالمات محاوره ای و روزمره ادا میشود را به ما ارائه می دهد .در مجموعه Top-up دروس و تمریناتی به زبان آموزان ارائه میشود تا به دوصورت معنای دقیق آنچه را که میشنوند را دریافت کنند . یکی به واسطه دانش لغات زبان آموز که زبان آموز حدس بزند کلمه ای بعدی چیست و یکی بواسطه آگاهی زبان آموز از ساختار آواها و صداها در زبان انگلیسی .

Progress toward ILI examinations

کتاب مجموعه نمونه سئوالات امتحانی جهت آمادگی و آشنایی زبان آموزان با سئوالات.

این کتاب تاکنون برای سطوح زیر چاپ گردیده است:

  • Basic 1;2;3
  • Elementary 1.2.3
  • Pre Intermediate 1.2.3
  • Intermediate 1.2.3
  • High Intermediate 1.2.3 (هر سه سطح این مقطع در یک کتاب می باشد)
Advaned English Grammar

کتاب تمرین گرامر. پیشنهاد شده برای مقاطع High و Advanced.

سیمرغ و سی پرنده (Simurgh and the Thirty Birds)

داستانی: بر اساس کتاب منطق الطیر، منظومۀ بزرگ عرفانی سرودۀ عطّار نیشابوری عارف و شاعر بلندآوازۀ ایران، برای مخاطبان بزرگسال به نگارش درآمده است.

چهار دوست و یک صیاد (Four Friends and a Hunter)

داستانی: برگرفته از یکی از حکایت­های کتاب مشهور کَلیله و دِمنه برای مخاطبان نوجوان به نگارش درآمده است.