بخشنامه ها

به گزارش روابط عمومی کانون زبان ایران، براساس بخشنامه کانون زبان ایران پیرامون تعطیلات پیش بینی نشده، مقرر شدهرگاه ادارات دولتی از سوی دولت و یا استانداری ها تعطیل اعلام گردید، مراکز کانون زبان ایران نیز تعطیل خواهند بود و در غیر این صورت کلاس های کانون زبان دایر است و زبان آموزان درصورت تمایل می توانند از غیبت های مجاز خود استفاده نمایند. بنابراین تعطیلی مدارس و یا موارد دیگر اضافه بر تقویم آموزشی کانون زبان منجر به تعطیلی مراکز کانون نخواهد شد.
قابل توجه اینکه در تعطیلات رسمی ، کلیه شعب کانون زبان ایران تعطیل می باشد.
در صورت تعطیلی، اطلاعیه آن در صفحه اول وبلاگ درج خواهد شد.