اطلاعات مراکز

نام مسوول: محمد مردانی شلمزاری

جنسیت پذیرش: خواهران

گروه سنی پذیرش*:  بزرگسالان، نوجوانان، کودکان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴ تا ۲۰-پنجشنبه ساعت ۸ تا ۱۳

کد شهر: ۰۳۸

تلفن: ۳۲۲۲۴۰۷۷، ۳۲۲۲۴۰۶۷

فکس: داخلی ۳

نشانی: تقاطع بلوار شریعتی و بلوار طالقانی ، جنب درمانگاه فرهنگیان ، دبستان دخترانه آل ابراهیم

ایمیل: sh.shahrekord@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال ( پایان چهارم دبستان تا پایان هفتم متوسطه )

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال (پایان هفتم متوسطه به بالا)