اطلاعات مرکز

نام مسوول: پرستو زارع

جنسیت پذیرش: خواهران

گروه سنی پذیرش*:  بزرگسالان، نوجوانان، کودکان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۴ تا ۲۰

کد شهر: ۰۳۸

تلفن: ۳۲۲۲۴۰۷۷، ۳۲۲۲۴۰۶۷

فکس: ۳۲۲۴۳۴۳۳

نشانی: بلوار دکتر شریعتی، بالاتر از مصلی امام، جنب درمانگاه فرهنگیان، مدرسه آل ابراهیم

ایمیل: k.shahrekord@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال ( پایان چهارم دبستان تا پایان هفتم متوسطه )

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال ( پایان هفتم متوسطه به بالا )