جذب مدرس کانون زبان ایران

کانون زبان ایران در نظر دارد به منظور توسعه و تقویت کادر آموزشی خود در مراکز تازه تاسیس (طبق جدول مراکز پیوست) از داوطلبان مسلط به زبان های انگلیسی و عربی دعوت به عمل آورد.

ادامه خواندن جذب مدرس کانون زبان ایران