مراحل و قوانین مهمانی

  1. زبان آموزان می توانند در هر ترم، یک یا دونوبت (مجموعا 4 جلسه) در شهرهای دیگر مهمان شوند.
  2. با مرکز مقصد تماس بگیرید و از اینکه در روز مراجعه ی شما به آن شهر، سطح مربوط به شما در آنجا دایر باشد، مطلع شوید.
  3. زمان تشکیل کلاس و ادرس شهر مقصد را یادداشت کنید.
  4. جهت ثبت درخواست مهمانی (ارسال نامه مهمان به صورت اینترنتی) حضورا به مرکز مراجعه کنید یا تماس بگیرید.
  5.   حتما شماره زبان آموزی و کد ملی برای مهمان شدن در مرکز مقصد همراه داشته باشید.                                                                             
  6. برای دریافت آدرس و شماره تلفن مراکز کانون زبان در سطح کشور به سایت مراجعه کنید. آدرس سایت جهت دریافت آدرس و شماره تلفن مراکز کانون زبان ایران در شهرهای دیگر: http://www.ili.ir/ قسمت منوی اصلی /  گزینه اطلاعات مراکز و سپس قسمت مراکز آموزشی