تمدیدواریز شهریه ترم زمستان۹۳

**۵بعازظهرروز یکشنبه۱۳۹۳/۰۹/۲۳لغایت ساعت۱۴روز شنبه۱۳۹۳/۱۰/۱۳**

از زبان آموزان درخواست می شودحتماتا تاریخ۱۳۹۳/۰۹/۲۵شهریه خودرااز طریق اینترنتی واریز نمایندتا ثبت نام اینترنتی که (بازه تغییر روز ساعت)تاتاریخ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ساعت۱۴انجام گیرد.

مرکز جدیدبزرگسالان شماره۲

به اطلاع زبان آموزان و اولیاء محترم می رساند که مرکز آموزشی شماره ۲بزرگسالان کانون زبان ایران (واقع در خیابان نامجو ک یوسفی ،هنرستان فرهنگ )می باشدکه زبان آموزان  می توانند کلاسهایی شماره (۳۰۰الی۳۱۰)ثبت نام نمایند.

تاریخ فاینال ترم پاییز۹۳

روزهای یکشنبه و سه شنبه ******روز سه شنبه۱۳۹۳/۰۹/۱۸

روزهای شنبه و چهارشنبه*******روز  چهارشنبه۱۳۹۳/۰۹/۱۹

روزهای دوشنبه و پنج شنبه******روز   پنج شنبه۱۳۹۳/۰۹/۲۰

روز ویژه پنج شنبه ها**********روز  پنج شنبه   ۱۳۹۳/۰۹/۲۰

مقررات مربوط به زبان آموزان در خصوص امتحانات

-زبان آموزان موظفند که بیشتر از چهار جلسه غیبت داشته باشند از شرکت در آزمون محروم
خواهند بود.
– تطبیق مشخصات خود با مشخصات چاپ شده بروی برگه پاسخ نامه
– همراه داشتن کارت کلاسی و وسایل مورد نیاز از قبیل مداد مشکی و پاک کن برای پاسخگویی به سوالات الزامیست.
-خاموش نمودن تلفن همراه در طول زمان آزمون
-توجه به تذکرات ممتحن/ مدرس و رعایت دقیق آنها
-تحویل همزمان سئوالات و پاسخنامه در پایان آزمون
– عدم تقلب در امتحان پایان ترم (در صورت تشخیص مدرس و مسئول مرکز آموزشی موجب
مردود شدن زبان آموز می گردد.)
-عدم دست بردن و تغییرشماره سریال روی برگه امتحان توسط زبان آموز (در صورت تشخیص
مدرس و مسئول مرکز آموزشی موجب مردود شدن زبان آموز می گردد.)
– در صورتی که زبان آموز روی برگه امتحانی علامت گذاشته و موجب مخدوش شدن برگه
امتحانات گردد، بیست نمره از نمره امتحان کتبی وی کسر خواهد گردید.
– یادداشت و عکس برداری از سئوالات امتحانی تقلب محسوب شده و موجب محرومیت زبان آموز
از نمره امتحان مذکور میگردد.
– در صورتی که زبان آموزی اقدام به خارج نمودن سئوالات امتحانی نماید، ضمن لزوم عودت دادن
سریع برگه امتحانی و مردود شدن در آن ترم، از ادامه تحصیل در کانون زبان ایران نیز محروم
خواهد گردید.

تبریک

جناب آقای فرح بخش
مدیریت محترم کانون زبان استان گیلان
باسلام وتحیات الهی
انتصاب جنابعالی باسابقه ای درخشان در مدیریت همراه با دلسوزی و تعهدنمایانگر روزهای خوبی را برای کانون زبان استان گیلان می باشد،ضمن تبریک صمیمانه از خداوند بزرگ موفقیت روزافزون شما را خواستاریم .