برنامه پرداخت شهریه و انتخاب کلاس پاییز ۱۳۹۶

تاریخ شروع وپایان کلاس های ترم پاییز سال۹۶:

شنبه وچهارشنبه—-روزچهارشنبه ۵مهرماه(پایان کلاس ۲۲آذرماه)

یکشنبه وسه شنبه—-روز سه شنبه۴مهرماه(پایان کلاس۲۱آذرماه)

دوشنبه وپنجشنبه—–روز پنجشنبه۶مهرماه(پایان کلاس ۲۳آذرماه)

ویژه پنجشنبه———–روزپنجشنبه۶مهرماه(پایان کلاس ۲۳آذرماه)

ویژه دوشنبه ——— روز دوشنبه ۱۰مهرماه(پایان کلاس ۲۰آذرماه)

تبریک عید فطر

عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانی
عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست
عید فطر قبولی انفاقهای به قصد قربت است
عید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشت است
عید بر همه مبارک